Szemere Kollégium

46/360-125/ 227 MELLÉK

E-mail: KOLLEGIUM.SZBSZK@GMAIL.COM

Köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kollégiumunk honlapján.

A lakhatási feltételek biztosítása mellett elsődleges célunk az otthonosság kialakítása, a hátránykompenzáció, a tanulási feltételek megteremtése valamint a tanulói érdeklődésen alapuló szabadidős tevékenységek biztosítása.

Hisszük, hogy tanulóink tanáraiktól, nevelőiktől kapott tudással és tapasztalattal felvértezve, az intézmény szellemiségét magukban hordozva olyan felnőttekké válnak, akik sikerrel teljesednek ki választott pályájukon.

A jövőben törekszünk arra, hogy honlapunkon a kollégiumi életéről széles körű tájékoztatást nyújtsunk valamint, hogy a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok elérhetővé váljanak.


Pázmándi Tamás                                     Szabó András 
kollégiumvezető                                           igazgató